Pályázati lehetőségek

NAPELEMES RENDSZEREK TELEPÍTÉSÉRE PÁLYÁZHATNAK HAMAROSAN AZ ÖNKORMÁNYZATOK

A Magyar Közlöny 2015. évi 75. számában megjelent 1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozat szerint a kormány hozzájárult a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú „Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében”című pályázati felhívás azonnali meghirdetéséhez.

A Kormányhatározat alapján a pályázat 3,5 Milliárd forint keretösszeggel kerül kiírásra.

Új GINOP pályázatok a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére!

 GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése                 

Támogatás célja: Kiemelt iparágakban (feldolgozóipar) fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése

Keretösszeg: 65 Mrd Ft 

Beadási periódus: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig. 

Támogatás összege: 50-500 M Ft 

Támogatási intenzitás: max. 50% 

Pályázati kiírás: http://palyazat.gov.hu/doc/4471

 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Támogatás célja: Hazai KKV-k termelési és szolgáltatási kapacitásainak bővítése

Keretösszeg: 20 Mrd Ft 

Beadási periódus: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig. 

Támogatás összege: 5 - 50 M Ft 

Támogatási intenzitás: 35-70% 

Pályázati kiírás: http://palyazat.gov.hu/doc/4470

 

 

 

Vissza nem térítendő támogatás napelemes rendszer telepítésére a KKV szektorban 15 kWp teljesítmény felett

Soha vissza nem térő alkalom! Fejlessze most vállalkozását napelemes rendszerrel!
Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, November 11-től lehet pályázni 15 kWp-nél nagyobb teljesítményű napelemes rendszerre gazdasági társaságoknak, szövetkezeteknek, egyéni vállalkozóknak, egyéni cégeknek a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátására.
Energiahatékonysági beruházások megvalósításával 15 kWp teljesítményt meghaladó napelemes rendszer telepítése támogatható.

PÁLYÁZAT ‼️‼️5-15 kWp teljesítményű napelemes rendszerek telepítésének támogatása a KKV szektorban

PÁLYÁZAT ‼️‼️Napelemes rendszerek telepítésének támogatása mikro-,kis- és középvállalkozásoknak.A vissza nem térítendő támogatás 5-15 kWp teljesítményű napelemes rendszerre fordítható.

 

MEGJELENT „NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK” CÍMŰ FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című (GINOP-4.1.3-19 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió, maximum 3 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.

MEGJELENT A „PÁLYÁZATOS ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS EGYHÁZAK SZÁMÁRA” CÍMŰ FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című (KEHOP-5.2.13 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében kizárólag közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye jogosult támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2019. október 1-től legkésőbb 2020. január 31-ig lehetséges. Az első értékelési szakasz: 2019. október 1. -2019. október 7.

Hogyan juthatsz hozzá ingyenpénzhez az otthoni napelemes rendszeredre?

Napelem, ablakcsere - Kiderítettük, hogyan juthatsz hozzá az ingyenpénzhez

Már három hete (április 24.) igényelhető a nullaszázalékos ingyenhitel, mely keretében országszerte közel 24 ezer lakóépület energetikai korszerűsítése valósulhat meg összesen 115 milliárd forintból. A kölcsön folyósítása két módon történhet meg. Egyrészt utófinanszírozással, mely esetében a pályázónak kell megelőlegeznie a beruházás összegét és utólag kapja meg a hitelt. A másik eset a szállítói finanszírozás, amikor a pályázónak nem kell előre kifizetni a számlákat, mert azt a kivitelező állja és így a kölcsön utalása is az ő számlájára érkezik.

Röviden a két pályázatról


A szóban forgó két pályázat teljes keretösszege 115 milliárd forintot tesz ki, amelyből közel 24 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg országszerte, 3 ezer Pest megyében (VEKOP-5.2.1-17 kódszámú pályázat), a többi 21 ezer pedig azon kívül országszerte (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázat). A pályázatok részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be.

Fontos, hogy a nulla százalékos kamatú hitelt természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik. A felhívások keretében napelemre, ablakcserére, hőszigetelésre és egyéb energiahatékonyság javítására szolgáló tevékenységre lehet támogatást kérni. Családi házak esetében maximum 10 millió, társasházaknál lakásonként maximum 7 millió forint igényelhető, akár húsz éves futamidővel. A pályázathoz legalább 10% önerőre van szükség, a projekt többi elszámolható költségéből legfeljebb 90%-ot a hitel fedez. A hitel igényelhető családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, illetve társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére.A lakossági energetikai projektek finanszírozása két módon történhet: utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással, melyről korábbi cikkünkben Dr. Nyikos Györgyi, az MFB Zrt. EU Kompetencia Központ igazgatója beszélt.

Hogyan juthatsz hozzá az ingyenhitelhez?


A hitelkérelem benyújtása után értékelik a pályázatot, majd tájékoztatják az igénylőt a kérelem elbírálásának eredményéről. 

Amennyiben pozitív az eredmény, úgy megtörténik a szerződéskötés, melyet követően a kölcsön nem kerül automatikusan a kedvezményezett számlájára folyósításra.

 A kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítését követően a hitel folyósítása a kivitelezés üteméhez igazítva, teljesítésigazolással alátámasztott számlák MFB Ponton való benyújtásával kérhető. A kivitelező által kiállított számlák elszámolásának két módja van, melyeket lentebb részletesebben kifejtünk.

1. Szállítói finanszírozás 
Amennyiben a folyósításhoz benyújtott számla még nem került kiegyenlítésre a kölcsön igénylője által, akkor ebben az esetben a folyósítás, a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Ami azt jelenti, hogy ilyen finanszírozási forma esetében a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.

2. Utófinanszírozás 
Amennyiben a folyósításhoz benyújtott számlát a kedvezményezett már kifizette a kivitelezőnek, akkor a bank az utalást a kölcsön igénylőjének számlájára teljesíti, azaz utólag számol el az adott számla vonatkozásában az ügyféllel. Ez azt jelenti, hogy az igénylő saját pénzéből finanszírozza meg a beruházást és a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik meg az utalás.

Utófinanszírozás keretében az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

  • A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására - a számlák egy csomagban történő benyújtásával - legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig.
  • Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául.

 

Egyéb tudnivalók

 

  • Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a számla csak abban az esetben számolható el, ha az a hitel igénylőjének nevére lett kiállítva. Ugyanis más számla nem számolható el. Emellett utófinanszírozás esetén - amennyiben nem készpénzzel történik a számla kiegyenlítése - az igénylőnek kötelező csatolnia az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló, a számviteli törvény előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot. Erre azért van szükség, hogy a közvetítő ellenőrizhesse a számla kiegyenlítését.
  • Az energiahatékonyság javítására és a megújulóenergia-felhasználás javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában kizárólag a kivitelező által kibocsátott számla számolható el. Azt, azért fontos megjegyezni, hogy többek között a projektelőkészítés nem tartozik ebbe a körbe, de az anyag- és az eszközbeszerzés költsége igen.
  • Amit még nem szabad figyelnem kívül hagyni, hogy deviza (kizárólag USD vagy EUR) számla szállítói finanszírozása esetén a szállító részére történő utalás napján a kedvezményezett által nyitott fedezeti bankszámlán rendelkezésre kell állnia a bizonylat alapján folyósítandó/fizetendő összeg 5%-a értékében egy úgynevezett beruházási tartaléknak. (A bizonylat devizanemében, vagy forintban, a bizonylat kiállításának napján érvényes MNB árfolyammal átszámítva).
  • Ha a kölcsön lehívásának alapjául szolgáló számlák benyújtásra kerültek - akár utófinanszírozás, akár szállítói finanszírozás keretében - a tényleges folyósításra az eljárási rendnek megfelelően legfeljebb 11. munkanapon belül kerül sor. Az eljárási rend 9.6. pontja szerint, akkor történik meg a folyósítás legkésőbb a 10. munkanapon belül, ha a kölcsön lehívására szolgáló dokumentumok a kért folyósítási időpontot megelőző 10. munkanapon délelőtt 10 óráig maradéktalanul benyújtásra kerültek. Kölcsönből lehívásra kerülő összegnek meg kell haladnia a 250.000 Ft-ot, kivéve az utolsó lehívásra beütemezett összeget, amely ennél kisebb összeg is lehet.


A fenti szabályokat a korszerűsítés kivitelezési munkálatainak és pénzügyi teljesítésének tervezésekor mindenképpen figyelembe kell venni.

 

0%-os HITEL !!! Lakóépületek energiahatékonyságának növelésére

0%-os HITEL !!! 

Magánszemélyek, társasházak, lakásszövetkezetek FIGYELEM !!!

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel 

10% önerővel, 0%-os kamattal 20 évre felvehető hitel. 

Magánszemélyek 1-10 millió Forintig 

Társasházak lakásonként 1-7 millió Forintig 

Hőszigetelére, nyílászáró szerkezetek korszerűsítésére, kondenzációs kazánok beépítésére, felületfűtés kialakítására, világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására , napelemes rendszerek telepítésére. 

Éljen a lehetőséggel ! Keressen bennünket az info@nrgservices.hu e-mail címen ! 

 

 

 

 

Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére

A pályázatok benyújtása 2016. szeptember 14-től, 2016. december 31-ig lehetséges.

A pályázat forrása

A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű előirányzat terhére történik.

A pályázat rendelkezésre álló keretösszege: 1.250.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint.

A támogatás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként történik, egy összegű támogatási előleg formájában.

Támogatás célja

A támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország Környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.

A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető legközelebb kerüljenek. A Környezetkímélő gépkocsik – a nemzetközi tapasztalatokból kiindulva – jellemzően városi használatban terjedtek el először, így indokolt a helyi önkormányzatok bevonása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv (a továbbiakban: 2014/94/EU irányelv) szerinti országos töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállás ösztönzésébe.

Pályázók köre

Támogatás igénybevételére jogosultak a magyarországi székhellyel rendelkező 15.000 fő lakosságszámnál nagyobb helyi önkormányzatok: települési, megyei, budapesti kerületi önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata.

A támogatásból beszerzett Töltőoszlopok, illetve Multifunkciós eszközök a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell, hogy maradjanak. Csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adhatók bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg

Támogatás mértéke: max. 100%

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk. 

 

GINOP Pályázatok 2015

Figyelmébe ajánljuk a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) idei évi pályázati kiírásait. A teljes listát itt találja: www.ginop.hu/palyazatok

A legfontosabb pályázatok és várható megjelenési idejük:

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése (április)

GINOP 1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (április)

GINOP 8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL (május)

GINOP 1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztésének támogatása (június)

GINOP 4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések (június)

GINOP 4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (június)

GINOP 4.1.3 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (június)

GINOP 1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése kombinált hiteltermék keretében (augusztus)

 

Tevékenységeink

Tervezés

Szakembereink az engedélyeztetés mellett sok éves gyakorlatot szereztek a megújuló energetika és a hagyományos technológiák tervezési területén is, beleértve többek között a napelem-, bogáz-, szél-, és vízerőműveket... Tovább

Kivitelezés

Még a legjobb tervek birtokában sem nélkülözhető a nagy tapasztalatú, megbízható kivitelezői háttér. Mi rendelkezünk a magas szintű megvalósításhoz szükséges két fő alappillérrel: korrekt, nagy szaktudású kivitelezői és projekt irányítói csapattal... Tovább

Üzemeltetés

Létesített munkáink 80%-nál mi látjuk el a komplett üzemeltetési és karbantartási feladatokat is, mely a beruházó részéről nagy biztonságot jelent, hiszen az esetlegesen felmerülő garanciális kérdések esetében nem kell a kivitelezőt felkeresni... Tovább

Engedélyeztetés

Csapatunk nagy tapasztalattal rendelkezik komplett engedélyeztetési feladatok lebonyolításában. Összefogjuk, illetve kezeljük az összeg szakág - villamos, gépész, építész, környezetvédelem, tűzvédelem, stb... Tovább

Facebook