Hogyan juthatsz hozzá ingyenpénzhez az otthoni napelemes rendszeredre?

Hogyan juthatsz hozzá ingyenpénzhez az otthoni napelemes rendszeredre?

Napelem, ablakcsere - Kiderítettük, hogyan juthatsz hozzá az ingyenpénzhez

Már három hete (április 24.) igényelhető a nullaszázalékos ingyenhitel, mely keretében országszerte közel 24 ezer lakóépület energetikai korszerűsítése valósulhat meg összesen 115 milliárd forintból. A kölcsön folyósítása két módon történhet meg. Egyrészt utófinanszírozással, mely esetében a pályázónak kell megelőlegeznie a beruházás összegét és utólag kapja meg a hitelt. A másik eset a szállítói finanszírozás, amikor a pályázónak nem kell előre kifizetni a számlákat, mert azt a kivitelező állja és így a kölcsön utalása is az ő számlájára érkezik.

Röviden a két pályázatról


A szóban forgó két pályázat teljes keretösszege 115 milliárd forintot tesz ki, amelyből közel 24 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg országszerte, 3 ezer Pest megyében (VEKOP-5.2.1-17 kódszámú pályázat), a többi 21 ezer pedig azon kívül országszerte (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázat). A pályázatok részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be.

Fontos, hogy a nulla százalékos kamatú hitelt természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik. A felhívások keretében napelemre, ablakcserére, hőszigetelésre és egyéb energiahatékonyság javítására szolgáló tevékenységre lehet támogatást kérni. Családi házak esetében maximum 10 millió, társasházaknál lakásonként maximum 7 millió forint igényelhető, akár húsz éves futamidővel. A pályázathoz legalább 10% önerőre van szükség, a projekt többi elszámolható költségéből legfeljebb 90%-ot a hitel fedez. A hitel igényelhető családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, illetve társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére.A lakossági energetikai projektek finanszírozása két módon történhet: utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással, melyről korábbi cikkünkben Dr. Nyikos Györgyi, az MFB Zrt. EU Kompetencia Központ igazgatója beszélt.

Hogyan juthatsz hozzá az ingyenhitelhez?


A hitelkérelem benyújtása után értékelik a pályázatot, majd tájékoztatják az igénylőt a kérelem elbírálásának eredményéről. 

Amennyiben pozitív az eredmény, úgy megtörténik a szerződéskötés, melyet követően a kölcsön nem kerül automatikusan a kedvezményezett számlájára folyósításra.

 A kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítését követően a hitel folyósítása a kivitelezés üteméhez igazítva, teljesítésigazolással alátámasztott számlák MFB Ponton való benyújtásával kérhető. A kivitelező által kiállított számlák elszámolásának két módja van, melyeket lentebb részletesebben kifejtünk.

1. Szállítói finanszírozás 
Amennyiben a folyósításhoz benyújtott számla még nem került kiegyenlítésre a kölcsön igénylője által, akkor ebben az esetben a folyósítás, a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Ami azt jelenti, hogy ilyen finanszírozási forma esetében a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.

2. Utófinanszírozás 
Amennyiben a folyósításhoz benyújtott számlát a kedvezményezett már kifizette a kivitelezőnek, akkor a bank az utalást a kölcsön igénylőjének számlájára teljesíti, azaz utólag számol el az adott számla vonatkozásában az ügyféllel. Ez azt jelenti, hogy az igénylő saját pénzéből finanszírozza meg a beruházást és a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik meg az utalás.

Utófinanszírozás keretében az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

  • A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására - a számlák egy csomagban történő benyújtásával - legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig.
  • Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául.

 

Egyéb tudnivalók

 

  • Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a számla csak abban az esetben számolható el, ha az a hitel igénylőjének nevére lett kiállítva. Ugyanis más számla nem számolható el. Emellett utófinanszírozás esetén - amennyiben nem készpénzzel történik a számla kiegyenlítése - az igénylőnek kötelező csatolnia az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló, a számviteli törvény előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot. Erre azért van szükség, hogy a közvetítő ellenőrizhesse a számla kiegyenlítését.
  • Az energiahatékonyság javítására és a megújulóenergia-felhasználás javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában kizárólag a kivitelező által kibocsátott számla számolható el. Azt, azért fontos megjegyezni, hogy többek között a projektelőkészítés nem tartozik ebbe a körbe, de az anyag- és az eszközbeszerzés költsége igen.
  • Amit még nem szabad figyelnem kívül hagyni, hogy deviza (kizárólag USD vagy EUR) számla szállítói finanszírozása esetén a szállító részére történő utalás napján a kedvezményezett által nyitott fedezeti bankszámlán rendelkezésre kell állnia a bizonylat alapján folyósítandó/fizetendő összeg 5%-a értékében egy úgynevezett beruházási tartaléknak. (A bizonylat devizanemében, vagy forintban, a bizonylat kiállításának napján érvényes MNB árfolyammal átszámítva).
  • Ha a kölcsön lehívásának alapjául szolgáló számlák benyújtásra kerültek - akár utófinanszírozás, akár szállítói finanszírozás keretében - a tényleges folyósításra az eljárási rendnek megfelelően legfeljebb 11. munkanapon belül kerül sor. Az eljárási rend 9.6. pontja szerint, akkor történik meg a folyósítás legkésőbb a 10. munkanapon belül, ha a kölcsön lehívására szolgáló dokumentumok a kért folyósítási időpontot megelőző 10. munkanapon délelőtt 10 óráig maradéktalanul benyújtásra kerültek. Kölcsönből lehívásra kerülő összegnek meg kell haladnia a 250.000 Ft-ot, kivéve az utolsó lehívásra beütemezett összeget, amely ennél kisebb összeg is lehet.


A fenti szabályokat a korszerűsítés kivitelezési munkálatainak és pénzügyi teljesítésének tervezésekor mindenképpen figyelembe kell venni.

 

Facebook