Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére

Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére

A pályázatok benyújtása 2016. szeptember 14-től, 2016. december 31-ig lehetséges.

A pályázat forrása

A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű előirányzat terhére történik.

A pályázat rendelkezésre álló keretösszege: 1.250.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint.

A támogatás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként történik, egy összegű támogatási előleg formájában.

Támogatás célja

A támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország Környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.

A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető legközelebb kerüljenek. A Környezetkímélő gépkocsik – a nemzetközi tapasztalatokból kiindulva – jellemzően városi használatban terjedtek el először, így indokolt a helyi önkormányzatok bevonása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv (a továbbiakban: 2014/94/EU irányelv) szerinti országos töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállás ösztönzésébe.

Pályázók köre

Támogatás igénybevételére jogosultak a magyarországi székhellyel rendelkező 15.000 fő lakosságszámnál nagyobb helyi önkormányzatok: települési, megyei, budapesti kerületi önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata.

A támogatásból beszerzett Töltőoszlopok, illetve Multifunkciós eszközök a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell, hogy maradjanak. Csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adhatók bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg

Támogatás mértéke: max. 100%

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk. 

 

Facebook